Pokerhjelpemidler

Utover diverse allerede omtalte programmer, som kan hjelpe deg med å lure dine motstandere, og diverse allerede omtalte bøker om poker, som resulterer i bedre kjennskap til pokerspillets mange aspekter, finnes det også en rekke elektroniske produkter (bøker og programmer osv.) som skulle hjelpe deg med å vinne store summer via poker.

Vi har valgt å bringe noen av disse produktene på denne siden, som en service til deg som bruker av NorskPokerKilde.com, men vi skal ærlig innrømme at vi ikke selv har benyttet oss av noen av disse, og derfor vil vi på ingen måte love at de lever opp til de forutsetninger de stiller. Dog skal det sies at mange av dem selger særdeles godt, hvilket må tyde på at de rent faktisk virker, og i så fall må man da nok si at de har overordentlig stor verdi. Dessuten selges de gjennom Clickbank.com, en stor og velkjent internettvirksomhet som må menes å støtte påstanden om at det er hold i disse elektroniske produktenes reklameutsagn.

Vårt råd til deg er at sjekke disse produktene og selv vurdere hvorvidt du mener at de kan hjelpe deg.

  • Discover The Exact Strategies I Use To *Crush* The Competition and DOMINATE Online Poker Tournaments! Finally! Make more final tables, Win More Tournaments, And Make Some Serious Cash Using My Multi-Table Strategies! Klikk her dersom du vil vide mere!
  • Snatch Your Free Download Of The Most Profitable Poker Tool… The Holdem Pirate Right This Second… Klick her dersom du vil vide mere!
  • Discover The Controversial Poker Tricks That Every Online Hustler Doesn’t Want You To Know! The Truth About Trackers, Poker Bots, and Card Viewing Software. Dominate Strategies To Quickly Elevate Your Game To A Professional Level. Where To Find INSANELY PROFITABLE Tournaments. Underground Tactics by Watching Mike Caro and Doyle Brunson Videos. Klikk her dersom du vil vide mere!
  • DANISH POKERSTAR REVEALS: HOW TO MAKE A SIX-FIGURE INCOME FROM PLAYING ONLINE POKER! Klikk her dersom du vil vide mere!
  • Imagine winning $100 AN HOUR or more å Texas Hold ’em  Using a Proven System: “In less than one week, you’ll be playing heads-up and taking 1st or 2nd place. I GUARANTEE IT !” Klikk her dersom du vil vide mere!
  • Secrets to Beating Party Poker. Make $1000’s per week with our Easy to Follow Step-By-Step Guide. Klikk her dersom du vil vide mere!
  • Discover How a Poker Novice Won $451 in his first 4 hours using my system! Klikk her dersom du vil vide mere!
  • I will show you how I have made up to $10,000 in a single day on Pokerroom starting with $25 and cashed it out to Cash! Klikk her dersom du vil vide mere!
  • GET READY TO EARN  YOUR FORTUNE NOW… WHEN YOU UNLOCK THE KEY TO POKER’S SECRET GOLDMINE  You’ll discover how to make money… when you play poker, when you drive, when you go on vacation… even while you sleeep!!!  Klikk her dersom du vil vide mere!
  • The Insider Breakthrough Secrets That Hold’Em ‘Pros’ Like Daniel Negreanu Or Gus Hansen Are Using To Gain A Monster Edge And Cream Their Opponents å The Tables And In Internett Poker Rooms…Klikk her dersom du vil vide mere!