Her er en liste med vanlige ord og utrykk i poker. Vil du lære mer om poker kan Google være et godt sted å starte.

adgangskrav
Angir den sum penger eller sjetonger en spiller tar med til spillet, eller som kreves for å delta i en turnering.

aktiv hand
en hånd som fortsatt er med i spillet

all-in
i et spill med innsats er en spiller som legger resten av sine sjetonger i puljen “all-in”, og kan ikke bli utelukket av konkurransen om hovedpotten på grunn av innsatsforhøyelser (innsatser som er høyere enn den all-in-spilleren har foretatt, kommer i en sidepulje, som det kun er de andre spillerne som kan vinne)

annonsere
å gi uttrykk for å være en dristig budgiver for å få andre til å ta ens bud mindre seriøst senere i spillet

bakdør
i spill hvor de to siste kort gis for seg, er dette en måte å få en god hånd ved å bruke begge disse kortene

beholde
i trekkpoker er det en hånd hvor det ikke byttes kort

blind (eller blindebud)
et bud en spiller avgir før vedkommende ser sine kort. Minner om åpning, bortsett fra at det ikke er alle spillere som avgir budet, selvom deres bud skal være minst like høyt for at de kan spille med

bløffe
å by med en dårlig hånd i håp om at de andre spillere vil gi opp i stedet for å se

“board”
i Hold ’em eller andre flop-spill er det felleskortene. I stud-poker er det de åpne kortene

boat
amerikansk uttrykk for fullt hus

bord
den overflate det spilles på, eller den gruppe spillere som spiller. Anvendes også i forbindelse med felleskort

bud
vedde penger ved å legge dem i potten. De andre spillere skal sette minst like mange penger for å bli i spillet

“bullet”
annet navn for ess

bump
et annet ord for å høyne

bunnpar
i “hold ’em” et par som består av et skjult kort og det laveste av de tre “flop kortene”

“cap”
det maksimale antall høyninger som er tillatt i en budrunde, avtalt mellom spillerne

cowboy
annet ord for konge

dele pot
en pot som deles mellem to eller flere spillere, enten fordi resultatet står likt, eller fordi det spilles high-low eller en annen type poker med delt pot

deuce
annet navn for toer

farge
symbolet på et kort (kløver, ruter, hjerter og spar)

favoritt
den hånd som har størst sannsynlighet for å vinne på et gitt tidspunkt i en hånd

felleskort
i visse typer poker er det kort som gis med billedsiden opp og kan brukes av alle spillerne

fire like
fire kort av samme valør

firer-flush
en hånd med fire kort i samme farge. Normalt er den intet verd, med mindre den kan forbedres til en flush. Dog blir en fire-flush noen ganger poengmessig plassert like over ett par av spillere som følger ikke-standardiserte regler

firs
annet ord for fire av samme slag

flop
i Hold ’em er det de tre felleskort som gis med det samme. Også betegnelsen for flere former for poker som spilles med felleskort, i motsetning til trekkpoker og stud-poker

flush
en hånd hvor alle fem kort er i samme farve

foregi
å by som om man har en bestemt hånd, enten det er sant eller ikke

forsikring
et ekstra veddemål som har til formål å beskytte spilleren mot et bestemt resultat, normalt et ganske usannsynlig resultat

gi kort
gi kort til spillerne og vende eventuelle felleskort

gjenforhøyelse
en forhøyelse som følger etter en annen forhøyelse i den samme budrunde

grunninnsats
en innsats som alle spillerne må plassere i potten før en hånd eller for å kunne gi et bud

heads-up
spill med kun to deltakere

Hold ’em (eller Texas Hold ’em)
en populær form for poker som spilles på Yahoo! og i mange pokerturneringer. Hver spiller får to skjulte kort, hvorpå tre felleskort vennes med billedsiden opp (“flop”), deretter gis et fjerde felleskort (“turn card” eller “fourth street”) og endelig det femte felleskort (“river card” eller “fifth street”). Det bys etter de skjulte kort og hvert av felleskortene, liksom det avgis to blindbud i begynnelsen (i stedet for å foreta åpning)

hole
amerikansk uttrykk for det første eller de to første skjulte kortene i stud- poker

hovedpot
i et spill er det den del av potten, som en spiller som går “all-in” kan matche, i motsetning til sidepotten (bud, som all-in-spilleren ikke kunne matche), som all-in-spilleren ikke kan vinne

hus
en hånd som består av tre av samme slag pluss ett par. Når man sammenligner flere hender med fullt hus, sammenlignes valøren av de tre like først, og parene er kun relevante hvis de tre like er identiske (som f.eks. i et spill med kort av vilkårlig verdi eller felleskort)

huset
hvor det spilles poker, og som normalt tar en del av potten og fastsetter husets regler

høy
den beste valør. Brukes om en hånd, et kort eller en rekke kort som vender billedsiden opp; f.eks. “en konge-høy straight” eller i stud-poker: “ess-knekt er høy” (og skal derfor by først)

høy-lav
et spill som f.eks. 7-korts-stud high-low, hvor potten deles mellom den høyeste og den laveste hånd, og hvor hver spiller – før den siste budrunde – skal melde om de forsøker å vinne den høye hånden, den lave hånden eller begge (i sistnevnte tilfelle er spilleren i de fleste spill nødt til å vinne begge for overhodet å vinne). I noen spill må man gjerne telle straights (som f.eks. et “wheel”) og flush som lave hender (dvs. hvis man går lavt, er de bedre enn et par)

høye bud
uttrykk for de høyeste bud der det er lagt begrensninger på hvor høye budene kan være

høyne
å øke et bud under en budrunde

hånd
utdelte kort og den måte de spilles på. Også de kort en bestemt spiller har, eller den beste hånd (et par, en straight osv.), en spiller kan oppnå med sine kort

ingen grense
(på amerikansk: No-limit). Som uttrykket også indikerer betyr det et spill hvor det ikke er fastsatt en grense for hvor stort beløb som kan veddes om eller forhøyes til. Normalt er en spiller begrenset til den sum penger som er på bordet

joker
et ekstra kort som kan brukes i stedet for et hvilket som helst annet kort. I et spill med jokere rangeres fem like høyere enn en straight flush. Det følger oftest to jokere med et alminneligt sett spillekort. Jokere anvendes noen ganger som kort med en vilkårlig verdi

kaste kort
fjerne ét eller flere kort fra hånden og ta dem ut av spillet ved å legge dem med billedsiden ned, normalt før man trekker nye kort som erstatning

kaste seg
kaste en hånd (i stedet for å se.) Dvs. du gir opp og mister alle krav på potten

kicker
avgørende kort når flere spillere har like par, to par, tre like eller fire like

kjøpe potten
å avgi et høyt bud, normalt tidlig i en hånd med det formål å drive de andre spillerne ut av runden

knapp
en markør som anvendes for å markere kortgiverens posisjon eller posisjonen på den spilleren som byr som den siste i en omgang, hvis kortgiveren f.eks. ikke spiller

knekt eller bedre
en form for 5-korts-trekkpoker hvor en spiller skal ha minst et par knekter for å åpne budrunden: Hvis ingen kan åpne, skal spillerne åpne igjen, og kortgivningen går på omgang. Mange steder ændres åbningskravet til damer eller bedre, efterfulgt af konger, esser og derefter tilbage til knægte

kortene legges
etter den siste budrunde sammenlignes kortene hos de spillere som stadig er i spillet for å avgjøre hvem som vinner potten

kortgivers valg
en alminnelig form for poker der kortgiveren velger hvilken slags poker som skal spilles (og velger eventuelle jokere) for hver hånd

lav
en hånd hvis verdi ligger under andre hender, hvilket er godt i noen spill som f.eks. “lowball” og “high-low 7-korts-stud”. I noen spill teller straight og flush som lave hender (dvs. verre enn et par), hvilket gjør et “wheel” til den beste lave hånd. En hånd som beskrives som en “8-lav”, har 8 som det høyeste kort og ingen par

lavt blindebud
det laveste av to blindebud i Hold ’em eller den spiller som avgir et slikt bud

lavt bud/lav innsats
i spill med budgrenser er det det laveste av de tilladte bud som normalt reserveres til senere omganger

lukket straight
en form for kortbytting der en spiller forsøker å fullende en straight, hvor det mangler et av kortene i midten av en sekvens, og som spilleren derfor kun har halv så stor sjanse for å få som ved en straight som er åpen i begge ender

lurebud
å by en sterk hånd som om man har en svak hånd, med det formål å oppmuntre de andre spillere til å bli i spillet og dermed vinne en større pott.

lås
en hånd som er garantert å vinne ihvertfall en del av potten

melde
angir hvor mye man vil forsøke å vinne. En beslutning om å “gå høyt”, “gå lavt” eller “gå begge veier” i et spill high-low. Meldinger i et spill high-low avgis normalt samtidigt ved at hver spiller tar to sjetonger under bordet og deretter legger en knyttet hånd på bordet med enten ingen (for lav), én (for høj) eller to sjetonger (for begge veier).

melde pass
egentlig et bud på null avgitt av en spiller som ikke vil by eller gi opp, og som ikke behøver å se fordi ingen andre har avgitt bud i den pågjeldende runde.

midtpar
i Hold ’em er det et par som består av et skjult kort og det midterste av de tre

odds
uttrykker sannsynligheten for et bestemt utfall; f.eks “oddsen var 4 til 1 for å få flush”

opp
når det anvendes etter navnet på en kortvalør angir “opp” en beholdning på to par. Den høyeste valør er den som nevnes, f.eks. betyr “ess opp” et par ess og et annet par

“out”
et kort som sannsynligvis gjør en hånd til vinner

overkort
i Hold ’em er det et kort som har høyere valør enn det høyeste kort på bordet

overpar
i Hold ’em er det et skjult par som er høyere enn det høyeste kort på bordet.

par
to kort av samme valør

par i skjule kort
to skjulte kort med samme valør

pass
ut over å bety “melde pass” anvendes det noen ganger i betydningen “gi opp”

“pocket rockets”
et par ess i de skjulte kortene

poker
en stor gruppe beslektede kortspil som normalt spilles for en innsats enten hjemme, på casino eller hos Yahoo!, og hvor spillerne forsøker å oppnå den beste hånden på fem kort. Visse allminnelige kortkombinationer (fullt hus, straight, et par osv.) har en innbyrdes verdi og rekkefølge som er allminneligt annerkjendt, selvom målet i poker kan være å ha en hånd av enten den høyeste eller laveste valør.

posisjon
en spillers plassering ved bordet i forhold til den rekkefølge det avgis bud i. En spiller “har posisjon” over for en annen spiller som avgir bud før denne

posisjonsbud
et bud som til dels avgis på grund av den posisjon man har. Hvis f.eks. alle før kortgiveren melder pass og kortgiveren byr, er kortgiveren kanskje ute på å stjele potten ved å utnytte sin posisjon

pott
de penger (normalt i form av sjetonger), som går til vinneren eller vinnerne av en hånd

pott-grense
(på amerikansk: Pot-limit) Dvs. hvor bud og forhøyelser begrenses til den aktuelle størrelse på potten

pottens odds
forholdet mellom summen i potten og den sum en spiller skal by for å se

“qualifier”
i visse high-low spill er det det minimumskrav en hånd (normalt den lave hånd) skal oppfylle for å kunne vinne en del av potten (f.eks. en 8-lav eller høyere).

“rack”
en beholder som sjetongene oppbevares i

“rake”
en sum penger som tas av huset, oftest ved å ta en del av potten eller ved å oppkreve en timesats for å spille

rangering
et korts nummer eller navn, “ess”, “to”, “tre” osv.

“river card”
det femte og siste felleskort som gis i Hold ’em eller andre “flop-spill”, kalles også “fifth street”

royal flush
en straight flush fra ess til 10, den høyeste hånd i poker (med mindre det brukes jokere. I så fall er fem av samme slag høyere)

runde
en rekke handlinger som utføres av alle spillerne, og som begynner med en passmelding eller et bud og slutter når alle enten har meldt, sett eller gitt opp. Også en serie hender hvor hver spiller gir kort én gang

se
å gjøre et tilsvarende bud som et tidligere avgitt, uten å forhøye det og dermed bli i spillet

set
tre like hvorav de to befinner seg blandt de skjulte kort

sjetong
en rund brikke som normalt anvendes i stedet for penger. Forskellige farger representerer forskjellige verdier. En spiller kommer normalt inn i et spill ved å veksle kontanter til sjetonger og veksler dem tilbake (hvis det er noen igjen), når spillet er slutt

skjulte kort
de to kort som gis med billedsiden ned i Hold ’em, eller de to skjulte kort som gis først i 7- korts-stud

“slowplay”
annet ord for lurebud

spille en hånd
spille ihvertfall en del av hånden (i stedet for å gi opp så snart det bys)

stabel
en bunke med penger eller sjetonger

stjele potten
vinne potten ved å avgi et bud når alle andre har vist svakhet, og som driver alle de andre spillere ut av runden

stokke
å blande kortene før kortgivning

stort blindt
det største av to blindebud i Hold ’em, eller spilleren som foretar budet

stort bud
annet ord for høyt bud

straight
fem kort i stigende valør, og hvor essene teller enten høyt eller lavt

straight flush
fem kort i stigende valør, hvor alle er i samme farge

street
i Hold ’em er “fourth street” det fjerde felleskort, og “fifth street” er det siste felleskort. I 7-korts-stud kalles det første åpne kort “third street”, det neste åpne kort “fourth street” osv.

stud
en form for poker hvor de fleste kort gis med billedsiden opp ét av gangen, og hvor det avgis bud etter hvert åpent kort, i modsetning til trekkpoker og “flop-poker”. Se 5- korts-stud og 7-korts-stud (de mest alminnelige typer)

“table stakes”
den regel som begrenser en spillers bud til den sum penger vedkommende tar med til bordet

ta av stokken
når kortene er blitt blandet deles kortbunken i to, og den nederste stokk plasseres oppå den øverste. Alle kortene bevarer billedsiden ned under hele prosessen

Texas Hold ’em
annet ord for Hold ’em

to par
en hånd som består av to kort av én valør, to kort av en annen valør og et femte kort av en tredje valør

trekke
å ta ét eller flere kort normalt etter å ha kastet kort. En av flere former for poker hvor spillerne kaster kort og tar nye, i motsetning til “flop-spill” og “stud-spill”; se trekkpoker (alm. poker), knekt eller bedre

trekke til (en bestemt slags hånd)
å trekke i et forsøk på å få en bestemt hånd, f.eks. “trekke til en straight”

trekkpoker (alm. poker)
den form for poker som oftest ses i film og på tv. Hver spiller får fem kort, bytter deretter noen eller alle kortene og mottar erstatningskort fra talonen (eller spilleren beholder sine kort), og det bys før og etter at det er byttet kort. I visse kretser må en spiller høyst bytte tre eller fire kort hvis han får et ess eller et kort med en vilkårlig verdi

tre like
tre kort av samme valør

trips
annet ord for tre like

“turn card”
det fjerde felleskortet som gis i Hold ’em eller andre “flop-spill”. Kalles også “fourth street”

tvunget bud
et bud som en spiller skal avgi, f.eks. et blindbud

“under the gun”
en betegnelse som anvendes til å beskrive en spillers posisjon når han/hun er den første som skal by etter ett eller flere blindbud

usett kort
et kort som ikke har blitt sett og som det derfor er sjanse for å trekke eller bli tildelt

“wheel” (kalles også “bicycle” eller “bicycle wheel”)
en hånd som består av ess, 2, 3, 4, 5, den lavest mulige straight. Når man spiller for lav, er det den best mulige hånd

åpent kort
et kort som gis med billedsiden opp i stud-poker

åpen straight
en form for kortbytting hvor en spiller forsøker å fullende en straight ved å trekke et kort som ligger i enden av en sekvens på fire kort, og som det derfor er dobbelt så stor sjanse for å trekke som et kort til en “Inside straight”

åpne
avgi det første bud i en runde

5-korts-stud
en form for stud-poker hvor hver spiller får et skjult kort og deretter fire åpne kort. Det bys etter utdeling av hvert åpent kort.

7-korts-stud
en form for stud-poker hvor hver spiller får to skjulte kort (med billedsiden ned), deretter fire åpne kort og til slutt et skjult kort. Det er budrunde etter hvert åpent kort og etter det siste kortet.